Disclaimer

Sanocorpus (Kamer van Koophandel 57462429), hierna te noemen Sanocorpus, verleent u hierbij toegang tot www.tekenkaart.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Sanocorpus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Sanocorpus spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Sanocorpus is niet verantwoordelijk voor de de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sanocorpus.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de fotografen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sanocorpus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Tekenkaart.nl

Onderdeel van Sanocorpus

Heivlinder 8
7908 XS Hoogeveen
Nederland

www.sanocorpus.com

Zakelijk

Blijf ons volgen

Blijf op de hoogte via social media van het laatste nieuws en de beste aanbiedingen.