De teek is een spinachtig insect van één tot vier millimeter groot. Deze kleine mijt is vaak dus maar zo groot als een speldenknop en dus moeilijk zichtbaar. De in Nederland meest voorkomende teek is de schapenteek, Ixodus ricinus.

Teken komen uit eitjes en we noemen ze dan een larve, daarna groeien ze door tot nimf om vervolgens een volwassen teek te worden. De teek bevindt zich in struiken en grasgewassen in bos en heide, maar ook in tuinen en parken. De parasiet voedt zich met bloed, waarbij de gastheer er vaak maar weinig van merkt. Naast wat gekriebel en jeuk voel je er verder niets van als een teek je bijt. Na een dag of vijf zijn ze verzadigd met bloed en laten ze uit zichzelf weer los.

Het diertje is het hele jaar aanwezig in vochtige bosrijke gebieden, maar wordt pas actief bij een temperatuur hoger dan 8 graden Celsius. Ze kunnen niet vliegen of springen en laten zich dus vallen op de gastheer. Omdat ze zich veelal niet hoger verplaatsen dan anderhalve meter zul je ze dus ook bij volwassenen weinig op het hoofd aantreffen. Bij kinderen is dit vaak wel het geval.

Geografie

De teek komt vrijwel overal voor in Europa, vanaf de 65ste breedtegraad in Scandinavië tot in Noord-Afrika en het oosten van Rusland en de Baltische staten. In het algemeen geldt dat de hoogste tekendichtheid in bosrijk gebied is, maar ook in parken en (stads)tuinen. In Nederland en België komen een tiental soorten teken voor. De meest bekende is de schapenteek. Landelijk geldt dat er lokaal verschillen zijn in tekenhoeveelheden. Men denkt dat naast bebossing ook factoren als wilddichtheid, bodemomstandigheden en neerslag van regen van belang zijn. Ook de besmetting van teken met ziekteverwekkers varieert lokaal, cijfers zijn echter moeilijk te geven. Sinds de jaren 50 is het klimaat in Europa milder geworden. De winters zijn warmer, het voorjaar komt eerder en de groeiperiode van planten is vergroot. Waarschijnlijk heeft dit ook zijn invloed op de verspreiding van teken in Europa gehad. Zo komen zij frequenter voor en ook in meer gebieden, zoals hogere regio’s van Europa. De verwachting is dat deze tendens zich door de klimaatveranderingen voorzet. Momenteel is de teek vanaf begin maart tot eind oktober actief.